سازمان فروش بیمه‌گستران با هدف ترویج فرهنگ خرید بیمه عمر و بر اساس اصل فروش صادقانه بنا شده است. 044-33443839

تمامی نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین می‌توانند با کُد نمایندگی خودشان و در قالب قرارداد طرح بیمه ‌گستران بیمه‌نامه‌هایشان را صادر کنند. بدیهی است هر نمایندگی بیمه‌نامه‌هایش را با کُد سرپرست صدور شعبه خودش صادر خواهد کرد.

بله دقیقا میزان کارمزد بیمه‌نامه‌هایی که در این طرح صادر می‌شوند همانند سایر صدورهای شما خواهد بود؛ منتهی در طرح بیمه ‌گستران همه اعضا (اعم از نمایندگی‌ها و بیمه‌گذاران و...) در منافع حاصله از بیمه‌نامه‌ها سهیم خواهند شد. لذا هر کدام از نمایندگان کارمزدِ تعدادِ محدودی از بیمه‌نامه‌هایشان را در اختیار طرح قرار می‌دهند تا به‌واسطه برنامه‌ریزی انجام‌شده طوری بین اعضا تقسیم شود که همه اعضا درآمد قابل قبولی را کسب نمایند.

هر نمایندگی (با هر کد رایانه بیمه‌نامه) حداکثر می‌تواند 32 فقره بیمه‌نامه به‌ٔعنوان فروش مستقیم بلافاصله بعد از خودش، به‌تدریج به ثبت برساند.

توسط کُد نمایندگی‌ای که آن فرد را به عضویت سازمان فروش بیمه ‌گستران در آورده صادر خواهد شد.

کافیست یک فقره بیمه‌نامه با حداقل حق‌بیمه 2 میلیون تومان و با کُد نمایندگی خودتان در این طرح صادر کنید.

کلیه بیمه‌نامه‌های صادره در این طرح لازم است در قالب قرارداد 5923 و یا 5924 در سیستم صدور فناوران و با حق‌بیمه حداقلی 2 میلیون تومان به روش پرداخت سالانه و دریافت حداقل سایر پوشش‌ها صادر شوند. به طوری‌که حق‌بیمه سایر پوشش‌ها به حق‌بیمه پوشش اصلی افزوده گردد. همچنین الزامیست نسبت سرمایه فوت به حق‌بیمه حداکثر در نظر گرفته شود و افزایش تعدیل حق‌بیمه حداقل بیست درصد لحاظ گردد.

در طرح بیمه ‌گستران هر کدام از اعضا جهت کسب درآمد باید دو مورد را رعایت کنند. الف) فروش تدریجی حداکثر 32 فقره بیمه‌نامه عمر ب) عبور از سطوح 15 گانه طرح بیمه ‌گستران که برای طی این سطوح صبر لازم است.

در این طرح بیمه‌گذار با مزیت جدیدی آشنا می‌شود؛ کسب درآمد از بیمه عمر. در واقع به کمک استراتژی بیمه ‌گستران، به مشتریان احتمالی و بیمه‌گذارمان دلیلی برای فعالیت و معرفی نفراتی از سوی آن‌ها می‌دهیم و به آنان کمک می‌کنیم تا همگی به درآمد برسند تا پس از فروش چند فقره بیمه‌عمر اعتماد به نفس کافی برای فعالیت در صنعت بیمه را کسب کنند.

در طرح بیمه ‌گستران علاوه بر درآمد سطوح و درآمد حاصل از تمدید کُل پرتفوی کشوری، همه اعضایی که به سِمَت مشاوری ارتقاء پیدا می‌کنند، می‌توانند بابت هر فروش موفق یکصد هزار تومان درآمد کسب کنند. بنابراین اگر جزو افرادی هستید که از پوشش‌های بیمه عمر اطلاعات کافی دارید می‌توانید با مشاوره بیمه عمر، علاوه بر درآمد سطوح بابت هر فروشی که در سطوح یک و دو دارید هم درآمد داشته باشید.

در صورتی‌که مدیرانِ اَرشد بیمه کارآفرین به این نتیجه برسند که طرح بیمه ‌گستران کارآیی خودش را از دست داده، بلافاصله طی الحاقیه‌هایی کلیه بیمه‌نامه‌هایی که در این طرح صادر شده‌اند از طرح خارج شده و از آن تاریخ به بعد کلیه منافع و عواید حاصل از آن بیمه‌نامه‌ها به نمایندگی مُعرف پرداخت خواهد شد.

در واقع طرح بیمه ‌گستران برای نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین ظرفیتی ایجاد می‌کند که از طریق آن می‌توانند نسبت به افزایش پرتفوی بیمه‌نامه‌های عمر، ثالث، بدنه، مسئولیت و ... و نیز جذب نمایندگان آئین‌نامه 96 اقدام نمایند.